Vysokonapěťové zkušební generátory

Použití

Vysokonapěťové zkušební generátory typové řady HS 0100 nachází uplatnění především při prokazování resp. kontrole elektrické bezpečnosti elektrotechnických součástí, celků přístrojů atd. v průběhu průmyslového výrobního procesu, na zkušebnách, v laboratořích a výzkumných pracovištích.

Přístroj umožňuje provádění zkoušek bezpečnosti mimo jiné též podle VDE 0104.0113, 0550 a 0551 jakož i podle IEC a EN.

Vysokonapěťové zkušební generátory řady HS 0100 sahají od přístrojů v konvenčním provedení až po programovatelné přístroje s proudovým omezením pro individuální a systémové použití v rozsahu střídavých napětí do 6 kV a vypínacích proudů do 100 mA.

Jako volitelné příslušenství dodáváme k našim vysokonapěťovým zkušebním generátorům varovnou signalizační jednotku WG 062.

Základní provedení HS 0110
Ve svém základním provedení odpovídá přístroj požadavkům VDE 0140 i DIN 57103 a slouží ke zkoušení isolační pevnosti elektrických součástí. Zkušební napětí lze nastavovat plynule. Vysokonapěťový výstup je bezpotenciálový, takže každá z obou zkušebních sond může být na zemním potenciálu.

Ve funkci ,,Vypalování“ je vypínací automatika vyřazena z činnosti a vnitřní odpor přístroje zvýšen tak, aby maximální možný vypalovací proud nepřekročil 100 mA. Zapnutí přístroje ze strany neoprávněných osob zabraňuje uzamykatelný vypínač.

Přehled typů

HS 0110

Standardní přístroj s ruční obsluhou
Zkušební napětí do 6 kV ~ , bezpotenciálově
Zkušební proud do 100 mA
Provozní režimy:
– Zkoušení
– Vypalování
Nastavitelné parametry:
– Zkušební napětí 0 … 6 kV~, plynule
– Mezní hodnota zkušebního proudu ve stupních 10, 50, 100 mA
Displej LED:
– Zkušební napětí
Indikace signálními žárovkami:
– Zapnutí vysokého napětí
– Průraz
Přípoj pro varovnou signalizační jednotku
Přípoj pro dálkové ovládání a výstup vnitřních signálů

HS 0106

Zjednodušená verze HS 0110 s analogovou indikací a s neměnným zkušebním proudem 50 mA, bez vypalování. Zkoušecí napětí stupňovitě nastavitelné do 5 kV AC, odděleno od země. Ukazatel průrazu : opticky a akusticky.

HS 0111

Jako HS 0110, ale s digitální časovou základnou 1….99s.

Technické údaje

HS 0106 HS 0110 / HS 0111
zkušební napětí 0,5…5 kV 0,5…6 kV
zkušební proud 50 mA přepínatelný
10, 50, 100 mA
Vn transformátor
– výkon > 500 VA > 500 VA
– zkratový proud > 200 mA
propalovací proud 0…100 mA
propalovací čas 1 min. (100 mA)
propalovací čas/pauza 1:10
výstup vn napětí  pomocí zkoušecích pistolí nebo speciálních kabelů
jmenovité vstupní napětí  230 V AC, 50/60 Hz
příkon 325 VA 800 VA
provozní teplota max. +40°C
krytí IP 20 IP 30
rozměry mm (Š x V x H) 467 x 145 x 300 456 x 200 x 360
váha 16 kg 23 kg
všechny typy lze na objednávku dodat v 19“ provedení