Návody / technické informace

Regulační transformátory ESS

POUŽITÍ

Regulační autotransformátory slouží k plynulému nastavování napětí ze střídavé sítě. Výhodou jsou nízké ztráty a zachování sinusového napětí a proudu. Mechanickým spojením třech regulačních transformátorů lze získat trojfázovou jednotku.

Konstrukční provedení proudového sběrače zaručuje spolehlivý kontakt a samočinné čištění kontaktní dráhy.

MONTÁŽ

Při montáži do přístrojů a zařízení je třeba vždy zajistit náležitý odvod tepla. Při plném zatížení transformátoru nesmí maximální teplota okolí překročit + 45°C. Transformátor je nutno upevnit ve všech čtyřech bodech, protože jinak by vlivem pákového účinku mohlo dojít k jeho mechanickému poškození.

Dále je třeba pamatovat též na to, že se velikost a poloho resp. Tvar magnetického rozptylového pole silně mění se zatížením transformátoru a polohu jeho proudového sběrače. Horizontální montáž (ovládací oska směřuje nahoru) je z hlediska chlazení méně příznivá; pokud je taková poloha nutná, měla by kontaktní dráha směřovat dolů, aby se na ní nemohl usazovat prach.

Regulačních transformátorů řady ESS 9000 smí být hřídelík spojen s kovovými částmi nebo ochranným vodičem jen na jedné straně. Nedodržení této zásady vede k vytvoření závitu nakrátko a případnému zničení trafa.

Při zapínání může – především u větších typů – vzniknout značný proudový ráz. K jištění na vstupu je proto třeba použít jen pomalých tavných pojistek. Jinak je možné zapínat síťové napětí s použitím přepínače přes předřadný odpor malé hodnoty nebo požít tzv. omezovače proudu.

ÚDRŽBA

Podle provozních podmínek je v určitých časových intervalech vhodné překontrolovat stav uhlíku a kontaktní dráhu. K odstranění nečistot použijte nejjemnějšího smirkového papíru a hadříku napojeného lihem. U těchto regulačních transformátorů, které mají motorický pohon, je vhodné překontrolovat občas i stav uložení hřídelíku. Ložiska a kontaktní kroužek snesou lehké namazání, na kontaktní dráhu vinutí se však tuk nesmí dostat.

U regulačních transformátorů řady ESS 9000 je možné hřídelík po uvolnění upevňovací matice axiálně přestavit podle potřeby; výrobce dodává též hřídelíky jiných délek.

TECHNICKÁ DATA

Konstrukce dle VDE 0550

Provozní režim trvalý provoz
Třída ochrany 0
Krytí IP 00
Třída izolace B
Teplota okolí max. +45°C
Způsob upevnění přírubové, čtyři úchytné body
Způsob el. připojení šroubové svorky
Zkušební napětí: hřídelík proti částem pod napětím 4 kV
Úhlový rozsah natočení hřídelíku se sběračem ca 320°
Jmenovité vstupní napětí  230V
Kmitočet 50 – 400 Hz

 

Přetížitelnost sběrače:

Impulsní zatížení (střída 1 : 1000) při 20°C

≤ 0,1s                     5x

≤ 1 min                  2x

≤ 5 min                  1,5x

≤60 min                 1,2x

 

JIŠTĚNÍ REGULAČNÍCH AUTOTRANSFORMÁTORŮ

Při nastavení nízkého napětí na výstupu regulačního autografy nemusí být pojistka na vstupu dostatečnou ochranou proti impulsnímu přetížení, které by ve svém důsledku mohlo vést k poškození autotransformátoru.

(přípustné impulsní zatížení viz. technická data)

Z tohoto důvodu je vždy nutno se postarat o jištění v obvodu sběrače.

Při volbě pojistky je třeba přihlédnout k vypínací charakteristice pojistky.

U trojfázových regulačních autotransformátorů je vhodné použít motorového chrániče, který je možné nastavit podle proudu v obvodu sběrače ;při výpadku jedné fáze chránič bezpečně zabrání přetížení zbývajících fází.

U provedení od 18 A činí nejmenší nastavitelné výstupní napětí 2V. Přípoj označený písmenem B je určen pro napětí podle přání zákazníka. Nevyžaduje-li se zvýšení napětí, doporučujeme připojovat transformátor mezi svorky 0 a 250 nebo V1 a U1.